Mga Nakakatakot na Laro

Ano ang pinakamagandang Mga Nakakatakot na Laro na online?

 1. We Become What We Behold
 2. Portrait of an Obsession
 3. Horror Dungeon 3D
 4. Huggy Wuggy Shooter
 5. Forgotten Hill: The Wardrobe 2
 6. Forgotten Hill: Fall
 7. Forgotten Hill: The Wardrobe 3
 8. Forgotten Hill: Puppeteer
 9. Gobdun
 10. Forgotten Hill: Surgery

Ano ang pinakasikat na Mga Nakakatakot na Laro para sa cellphone o tablet?

 1. We Become What We Behold
 2. Portrait of an Obsession
 3. Forgotten Hill: The Wardrobe 2
 4. Forgotten Hill: Fall
 5. Forgotten Hill: The Wardrobe 3