Mga Horror na Laro

Ano ang pinakamagandang Mga Horror na Laro na online?

 1. Portrait of an Obsession
 2. Horror Dungeon 3D
 3. Huggy Wuggy Shooter
 4. Forgotten Hill: The Wardrobe 3
 5. Forgotten Hill: The Wardrobe 2
 6. Forgotten Hill: Fall
 7. Horror Nights Story
 8. Forgotten Hill: Surgery
 9. Forgotten Hill: Puppeteer
 10. Grandma's Delicious Cakes

Ano ang pinakasikat na Mga Horror na Laro para sa cellphone o tablet?

 1. Portrait of an Obsession
 2. Forgotten Hill: The Wardrobe 3
 3. Forgotten Hill: The Wardrobe 2
 4. Forgotten Hill: Fall
 5. Forgotten Hill: Surgery