Mga Larong Multo

Ano ang pinakamagandang Mga Larong Multo na online?

 1. Afterlife: The Game
 2. Forgotten Hill: The Wardrobe 3
 3. Forgotten Hill: Fall
 4. Forgotten Hill: The Wardrobe 2
 5. Forgotten Hill: The Third Axis
 6. Forgotten Hill Memento: Playground
 7. Spooky Squashers
 8. Forgotten Hill Disillusion: The Library
 9. Forgotten Hill: The Wardrobe
 10. Forgotten Hill Memento: Love Beyond

Ano ang pinakasikat na Mga Larong Multo para sa cellphone o tablet?

 1. Afterlife: The Game
 2. Forgotten Hill: The Wardrobe 3
 3. Forgotten Hill: Fall
 4. Forgotten Hill: The Wardrobe 2
 5. Forgotten Hill Memento: Playground