Mahjong Pyramids

MarketJS3.61,367 Oy

Mahjong Pyramids, MarketJS tarafından oluşturulmuş bir bulmaca oyunudur. Bu oyunda amacınız antik piramit mahjong taşlarını eşleştirmek ve seviyeleri tamamlamaktır. Eşleşen karoları yok etmeye gelince ipleri öğrenmek için eğitim seviyesiyle başlayın. Yol boyunca size yardımcı olacak çeşitli güçlendirmeleri ve bonusları keşfetmeye devam edin. Kendinizi başka hiçbir şeye benzemeyen harika bir Mısır temalı mahjong deneyimine bırakın!

Kontroller:

Bir döşeme seçmek için parmağınızı veya farenin sol düğmesini kullanın.

Yaratıcı hakkında:

Mahjong Pyramids, MarketJS tarafından yaratılmıştır. Diğer gündelik oyunlarını Poki üzerinde oynayın: Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story ve Typing Fighter