Mahjong Pyramids

MarketJS3.71,337 Stemmen

Mahjong Pyramids is een puzzelspel gemaakt door MarketJS. In dit spel is het je doel om oude piramide mahjong-tegels te matchen en levels te voltooien. Begin met het zelfstudieniveau om de kneepjes van het vak te leren als het gaat om het vernietigen van bijpassende tegels. Ga verder met het verkennen van verschillende power-ups en bonussen om je op weg te helpen. Dompel jezelf onder in een coole mahjong-ervaring met Egyptisch thema als geen ander!

Bediening:

Gebruik uw vinger of de linkermuisknop om een tegel te selecteren.

Over de maker:

Mahjong Pyramids is gemaakt door MarketJS. Speel hun andere casual games op Poki: Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story en Typing Fighter