Pineapple Pen 2

by Tomas Fuente

Pineapple Pen 2

Tomas Fuente4.527,975 Suara
Keluarkan emas dari buah-buahan berputar! Pineapple Pen 2 menantang Anda untuk menusuk setiap makanan segar ini. Jika Anda mengenai pen Anda sendiri, Anda akan kalah. Tentukan dengan sangat tepat waktu lemparan agar mengenai kunci logam dan membuka peti harta!