Mania Kereta Muatan

Idea Studios4.3550 Suara
Antarkan kargo melintasi jalur trek kereta yang naik turun di Mania Kereta Muatan! Sebagai kondukter ahli, Anda harus mengirim kotak-kotak yang bergulir dan memantul di dalam gerbong Anda. Atur kecepatan dengan hati-hati supaya peti-peti tidak terjatuh dari lokomotif Anda! Mania Kereta Muatan merupakan salah satu Permainan Kereta Api pilihan kami.