Panduan

Tentang permainan

Ikuti garis, dan lihat berapa lama Anda dapat bertahan! Permainan keahlian ini memerlukan tangan yang stabil dan refleks yang cepat. Anda harus tetap tenang dan berada dalam batas jalur putih. Jika Anda perlu beristirahat, cukup lepaskan. Jangan tabrak dinding! Follow the Line merupakan salah satu Permainan Asah Otak pilihan kami.