Panduan

Tentang permainan

Ikuti berbagai petunjuk yang sok untuk bergerak melewati setiap zona! Baca petunjuk untuk mengetahui gerakan mana yang boleh Anda buat. Anda dapat memandu kotak biru melintasi langkan, celah, dan blok-blok lainnya. Pecahkan setiap tebakan untuk memenangkan seluruh permainan!

Pretentious Game 2 merupakan salah satu Permainan Asah Otak pilihan kami.

Permainan dalam seri ini